Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİDİR:
Bir tarafta
Şirket Adı: GAZİANTEP HEKİMMED MEDİKAL
V.D.: ŞAHİNBEY   -  Vergi no: 1112223344
Tel: 0342 220 5696
Fax: 0342 220 5696

Eyüpoğlu Mah.Dr.Rauf Yılmazer Cad.No.22 ŞAHİNBEY GAZİANTEP  adresinde faaliyet gösteren HEKİMMED MEDİKAL in sahip bulunduğu www.hekimmed.com.tr (bundan böyle SATICI olarak adlandırılacaktır.) diğer yandan ……………………adresinde ikamet eden …………………………(bundan böyle MÜŞTERİ olarak adlandırılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarda mesafeli satış sözleşmesi akdedilmişir.

 
1- SÖZLEŞME KONUSU:
Müşteri, işbu sözleşmenin akdinden önce,  www.hekimmed.com.tr adresindeki internet sitesinde elektronik ortamda sipariş vermiş olup, sipariş öncesi;
* Satıcının isim,unvan,açık adres,telefon ve diğer erişim bilgilerini,
* Sözleşme konusu mal ya da hizmetin temel özelliklerini,
* Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatını,
* Satıcının fiyat dahil tüm vaatlerini geçerlilik süresini,
* Müşterinin ödemelerinin nasıl yapılacağına dair bilgilerini,
* Teslimat ve ifanın nasıl yapılacağına ve teslimata yönelik masrafların tutarının kimin tarafından karşılanacağına dair bilgileri,
* Cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgileri,
* Sözleşme konusu mal ya da hizmetin, teslim ve ifa tarihlerine ilişkin proğramı,
* Müşterinin talep ve şikayetlerini iletebileceği satıcının açık adres, telefon ve diğer erişim bilgilerini
Ön bilgilendirme şeklinde okumuş ve kabul etmiştir. Bu nedenlerle www.hekimmed.com.tr adresinde bulunan işbu önbilgilendirme ve fatura sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.Sipariş gerçekleştiği anda müşteri bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
 
İşbu sözleşmenin konusu yukarıda tadat edilen önbilgilerle verilen sipariş neticesi tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
2- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TESLİM YERİ , ŞEKLİ, ZAMANI  ve MASRAFLARI:
a- Ürün, MÜŞTERİ nin teslim için bildirdiği adreste kargo yoluyla, MÜŞTERİye ve/veya teslimin yapılmasını istediği kişi ve/veya kuruma veya teslim almaya yetkili kişiye yapılacaktır. SATICI ürünü işbu maddede tanımlanan kişi ve/veya kuruma teslim etmek üzere kargo şirketine tevdii edecek olup, ALICI, MÜŞTERİYE teslim yükümlülüğü ilgili kargo şirketine ait olacaktır.
 
b-Müşterinin ve/veya teslimatın yapılmasını istediği kişi ve/veya kurumun teslim anında bildirilen adreste bulunmaması durumunda dahi SATICI teslim süresi ile ilgili edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olacaktır. MÜŞTERİ nin ürünün geç teslim alınması halinde bundan doğan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun teslim alınmama sebebiyle SATICI ya iade edilmiş olmasından kaynaklanan zarar ve giderleri karşılama yükümlülüğü MÜŞTERİ'ye aittir.
 
c- Teslimat, stokların müsait olması, ürün bedelinin SATICI nın hesabına geçmesi ve işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının kendisine ulaştırılmış olmasından sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü sipariş tarihinden itibaren 30 gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı olarak bildirmek kaydıyla 10 gün daha süre uzatım hakkını saklı tutar. Stokların tükenmesi ve benzeri ticari imkansızlık halleri, doğal afet, genel ekonomik kriz gibi beklenmeyen haller ile mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile işbu sözleşme kapsamında belirtilen teslim süresine riayet edilememesi hali saklıdır. Bahsi geçen beklenmeyen hal, mücbir sebep veya imkansızlık hallerinde SATICI imkan bulur bulmaz MÜŞTERİ ye bilgi verecektir.
 
Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal gerçekleşir ise, SATICI teslim yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.
 
d- Teslimat masrafları MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. Sipariş sırasında, MÜŞTERİ  teslimat giderinin ürün bedeline ilave edilmesi suretiyle kendisine ulaştırılmasını istemiş ise, teslimat gideri Satıcı tarafından kargo şirketine ödenecek ve ürün bedeline ilave edilerek Müşteriden talep edilecektir.
 
 
3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN CİNSİ,TÜRÜ, MİKTARI:
İşbu sözleşme konusu ürünün cinsi, türü ve miktarı MÜŞTERİ tarafından sipariş öncesi www.dynamicjel.com adresindeki internet sitesinde okunarak kabul edilen ÖNBİLGİ lerde  açıklanmış olup, ayrıca sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan FATURA içeriğinde de yer almaktadır.
 
4- ÜRÜNÜN SATIŞ  PEŞİN VE VADELİ FİYATI:
Sözleşme konusu ürünün satış peşin ve vadeli fiyatı, MÜŞTERİ tarafından sipariş öncesi www.dynamicjel.com adresindeki internet sitesinde okunarak kabul edilen ÖNBİLGİ lerde  açıklanmış olup, ayrıca sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan FATURA içeriğinde de yer almaktadır.
 
Buna göre, müşteri faturayı tebliğ almakla, ürünün peşin satış  veya vadeli fiyatından haberdar olup kabul ettiğini beyan eder.
 
5- UYGULANAN FAİZ:
Müşterinin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması halinde taksit sayısı 9 un üzerinde olan alışverişlerde aylık %1 oranında vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. Müşteri kredi kartı ile çalıştığı bankaya karşı sorumludur.
 
6- ÖDEME PLANI  ve TEMERRÜT HALİ:
Vadeli satışlar, kredi kartı ile yapılacak olduğundan, MÜŞTERİ kredi kartının ait olduğu BANKA arasında akdedilmiş olan kredi kartı sözleşmesi kapsamında yer alan faiz oranları, temerrüt faizi oranları, temerrüt koşulları, ödeme planları gibi konularda bilgilendirme doğrudan BANKA tarafından yapılacak olup SATICI nın bu hususta herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. MÜŞTERİ, banka ile arasında var olan kredi kartı sözleşmesi hükümlerini ve sözleşmenin uygulanma esaslarına ilişkin her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.
 
Müşteri, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çevresinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini müşteriden talep edebilir ve her koşulda MÜŞTERİ nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı www.dynamicjel.com in oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
 
7- CAYMA HAKKI:
MÜŞTERİ; ürüne ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI ya aittir.
 
Cayma hakkının kullanılması için yukarıda belirtilen süre içerisinde müşterinin SATICI ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunması ve ürünün kullanılmamış, ambalajının açılmamış olması şarttır.
 
Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün fatura aslının da ürünle birlikte iade edilmesi gerekmektedir.
 
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve MÜŞTERİYE anında teslim edilen ürünlerle ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.
 
Ürünün teslimi sözleşmeye taraf olan MÜŞTERİ dışında bir kişi ve/veya kuruma yapılsa dahi MÜŞTERİ cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda SATICI malı 3.kişiden teslim alır.
 
MÜŞTERİNİN özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda müşteri cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca müşteri, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, tek kullanımlık, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.
 
MÜŞTERİ nin ödediği bedelin kredi kartı ile ödenmiş olması halinde bu husustaki kredi ilişkisi cayma hakkının kullanılması halinde hiçbir tazminat veya cezai şart uygulanmaksızın sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin müşteri tarafından kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.
 
Ürün bedelinin peşin olarak SATICI ya ödenmiş olması halinde, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin ihbarın SATICI ya ulaşması ve fatura aslı ile ürünün iade edilmesini takiben10 gün içerisinde ürün bedeli müşteriye iade edilir. Fatura aslının gönderilmemesi halinde müşteriye KDV ve varsa diğer yükümlülükler iade edilemez. Ayrıca iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İade faturası kesilmediği takdirde tamamlanmayacaktır.
 
8- GERİ ÖDEME:
14/6/2003 tarihinde yürürlüğe giren mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca; mesafeli sözleşmelerde, ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu durumda, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
 
Bu halde, ürün henüz teslim edilmemişse SATICI ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır. Ancak, ürün teslim edilmişse 3 gün içerisinde ürünün teslim giderleri de müşteriye ait olmak üzere iade edilmesi gerekir. Müşteri, elektronik ortamda verilen siparişte teslim adresi olarak gösterilen yerde ve teslimin gerçekleşeceği kişiye teslimi halinde yapılan tüm teslimatların müşteriye yapılmış sayılacağını beyan eder. Kredi kartını çıkaran kuruluşun bedeli iade yükümlülüğü, hiçbir şekilde SATICI nın aleyhine sonuç doğuramaz.
 
9- SATICININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklerine uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 
SATICI, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan müşteriye eşit kalite ve fiyatta ürün tedarik edebilir.
 
SATICI, ürünün tesliminin imkansızlaştığını düşünüyor ise sözleşmenin ifa süresi dolmadan bu durumu MÜŞTERİ ye bildirir. Bu durumda SATICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Bu şekilde sözleşmenin iptali söz konusu olur ise, SATICI kendisine ödenen bedeli ve borç altına sokan belgeleri 10 gün içinde MÜŞTERİ ye iade eder.
 
MÜŞTERİ nin sözleşmeden cayması halinde SATICI 7.maddede düzenlenen çerçevede yükümlülüklerini yerine getirir.
 
SATICI, müşterinin siparişi ve bedelinin ödemesi kendisine ulaştıktan itibaren en geç 30 gün içinde edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre MÜŞTERİ ye önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla 10 gün uzatılabilir.
 
SATICI, işbu sözleşmesinin ve ön bilgilerin internet adresindeki site üzerinde MÜŞTERİ tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilmemesi sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
 
 
10- MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Müşteri, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene ederek, ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilmektedir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu Müşteriye aittir. Cayma hakkı kullanılacak ise ürün kullanılmamalı, ambalajı açılmamalıdır.
 
Cayma hakkının kullanılması halinde müşteri 7.maddede düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
 
11- YETKİLİ MAHKEME:
İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile, GAZİANTEP de bulunan Tüketici Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 
12- YÜRÜRLÜK:
Site üzerinde verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak olup sözleşme hükümleri yürürlüğe girecektir.
 
13- İNDİRİM VE PROMOSYONLAR:
Satıcı'nın isteği doğrultusunda site üzerinde süresi önceden belirlenmiş ve/veya belirlenmemiş, bitiş süresi önceden bildirmeden kaldırılabilen, belirli sayıda ürün ve/veya ürünler için iskontolu satış uygulanması söz konusu ise; ürün ücreti toplam tutar üzerinden iç yüzde oranıyla iskonto yapılmaktadır. Müşteri oranlar, süre ve  miktarlar üzerinde herhangibir hak talebinde bulunamaz.

13-DİĞER HÜKÜMLER:
1- Tarafların işbu sözleşmede zikredilen adresleri tebligata yarar sarih adresleri olup, adres değişikliği yazılı olarak karşı tarafa bildirilmedikçe belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.
 
2- Fatura ve ön bilgilendirme formları ile ürünle ilgili internet sitesi içerisinde yer alan her türlü bilgiler işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
 
3- İşbu sözleşme 13 madde ve 8 sahifeden ibaret olup 2 nüsha halinde…./…/…. Tarihinde akdedilmiştir.
 
SATICI                                                                            MÜŞTERİ
(www.hekimmed.com.tr)